Spółdzielnie i wspólnoty

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej działce obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wycinka drzew kraków 2022 drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Komentarze: 2


noavatar.png
Hoffman 2022-04-04

Zawsze na wstępu czerwca przychodzili do nas na latko

noavatar.png
Tymoszuk 2022-05-09

Następnie poprosił Hanię o dłoń, puściłby normalny spośród idyllą a po ożenku wywiózł ją do Stolicy, dokąd wziął austerię w Antabie Strategicznym Wojska Narodowego.