Właściciele nieruchomości które nie mają uregulowanego

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej nieruchomości obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wycinka drzew kraków 2022 odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.

Komentarze: 1


noavatar.png
Ślusarski 2022-04-19

Obecnie niezupełnie rok po ślubie zostawili tatami bajecznej córy, natomiast po dwóch latach młodzika.